Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Życzenia wielkanocne 2023

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim, by te święta stały się czasem wiosennej radości, otuchy, nadziei oraz odpoczynku od trudów codzienności.

Niech będą okazją do pełnych ciepła i wzajemnej życzliwości spotkań z najbliższymi, niech staną się źródłem wzmacniania ducha i wiary w drugiego człowieka.
Życzą Dyrekcja i Zarząd
Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO