Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Konferencja o Krytycznym Myśleniu “Od szkoły opartej na wiedzy do edukacji opartej na kompetencjach”

 

Spotkanie jest bezpłatne.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO oraz Instytut Krytycznego Myślenia zapraszają na konferencję

“Od szkoły opartej na wiedzy do edukacji opartej na kompetencjach”.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące kwestie:

  • Dlaczego zmiana?
  • W co zmiana?
  • Jak przeprowadzamy zmianę w Waszej szkole, z Waszymi dziećmi.
  • Co to znaczy wizja rozwoju kompetencji 4K?
  • Co to jest “widoczne myślenie, uczenie się”.
  • Praca zespołowa.
  • Czym powinna się charakteryzować innowacyjna metodyka w nowoczesnej szkole?
  • Integralność dziecka od Jespera Juula.
Spotkanie poprowadzi p. Maciej Winiarek – ekspert krytycznego myślenia, dyrektor na Polskę Fundacji TOCE z USA, trener, tutor oraz p. Katarzyna Kret – Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, trener, nauczyciel. Spotkanie będzie przeprowadzone w formie warsztatowej, abyście Państwo doświadczyli rutyn krytycznego myślenia.

Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy 4 letni projekt wdrażania procesu Myślenia Krytycznego do naszej metodyki nauczania. Jesteśmy nastawieni na rozwój poczucia wartości u dzieci oraz rozwijanie kompetencji społecznych u naszych podopiecznych. Nasza kadra uczestniczyła w warsztatach przeprowadzonych przez Instytut Krytycznego Myślenia.


Myślenie Krytyczne – rozwiązywanie problemów.

Myślenie krytyczne jest niezaprzeczalnie jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku. Wraz z komunikacją, kooperacją i kreatywnością tworzą zestaw umiejętności (4K), pożądanych przez prestiżowe uczelnie wyższe oraz pracodawców. Krytyczne myślenie ma dodatkowo niezwykłą właściwość – poprzez rozwijanie tej umiejętności, doskonalisz pozostałe 3K.

Postawy Myślenia Krytycznego – czym jest myślenie krytyczne?

Krytyczne Myślenie rozwija u uczniów umiejętność tworzenia hipotez, analizowania i oceniania ich słuszności, promując tym samym postawę otwartego na świat naukowca, który potrafi kwestionować oczywistości, ale co ważniejsze, również własne założenia. Uczy także weryfikować źródła, odróżniać fakty od opinii, co w dzisiejszym świecie, wydaje się być umiejętnością bez której trudno zachować swoją integralność i zdrowy osąd sytuacji.

Zatrzymaj się i pomyśl – krytyczne myślenie jako umiejętność i kompetencja niezwykle przydatna w życiu.

Co to oznacza dla nauczyciela/rodzica? Odkrycie relacji z uczniami/dziećmi na nowo. Relacji opartej na szacunku, wzajemnym uznaniu i zaufaniu, a nie na sprawowanym stanowisku, narzuconym autorytecie. Relacji pozbawionej lęku przed oceną – myślenie każdego ucznia/dziecka jest wartościowe i docenione przez nauczyciela. Relacji pełnej autentycznego zachwytu nad myśleniem dzieci.

Liczba miejsc jest ograniczona. Konferencja jest bezpłatna i przeznaczona dla Nauczycieli, Rodziców oraz sympatyków nowych trendów nauczania nastawionych na rozwój kompetencji społecznych.