Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Konkurs plastyczno-techniczny dla klas 1-3 i 4-8

Drodzy uczniowie,
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznego „Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze” dla uczniów SSP nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy.

Cele Konkursu

 1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei oszczędzania.
 2. Zachęcanie dzieci i młodzieży do racjonalnego zarządzania swoimi pieniędzmi.
 3. Pobudzenie aktywności społecznej wśród uczniów.

Konkurs został zorganizowany w związku z realizacją kampanii Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza

Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej z podziałem na dwie kategorie wiekowe a praca musi odnosić się do hasła konkursowego pt. „Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze”:

 1. Uczniowie klas I-III – wykonanie: plakatu lub projektu skarbonki albo pracy w innej formie przestrzennej np. makieta (format A4 może być większy)
 2. Uczniowie klas IV-VIII – wykonanie: plakatu lub projektu skarbonki albo makiety w formie przestrzennej (nie mniejsza niż format A3)
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 24 marca 2021 r. do 29 marca 2021 roku.
 4. Prace plastyczno-techniczne muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 5. Prace plastyczno-techniczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze (lub innym materiale-karton, styropian drewno) o formacie A4 -klasy młodsze oraz A3- klasy starsze.
 6. Każda praca powinna być opisana na odwrocie wg wzoru poniżej:
 7. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek/klasa.
 8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do zorganizowania wystawy podczas Światowego Tygodnia Pieniądza.
 9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 10. Zdjęcie pracy zgłoszonej do konkursu wysyłamy na adres e-mail anna.kossakowska@sto2.pl do 29 marca do godziny 16.00.

Rozstrzygnięcie konkursu 30 marca. Prace należy zachować – w razie powrotu do szkoły poprosimy o ich dostarczenie.

Pobierz regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszam Anna Kossakowska