Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

 

Sale

Sala sportowa

Sala chemiczno-fizyczna

Sala komputerowa

Sala widowiskowa

Tutaj odbywają się wydarzenia szkolne oraz ma miejsce opieka pedagogiczna w ramach świetlicy. Więcej o opiece pedagogicznej tutaj.

Biblioteka

Więcej o szkolnej bibliotece tutaj.