Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

asertywność

Wspieranie dzieci w rozwijaniu umiejętności asertywności jest kluczowe dla ich zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Asertywność, rozumiana jako zdolność do wyrażania własnych myśli, uczuć i potrzeb w sposób bezpośredni, otwarty i odpowiedzialny, bez naruszania praw innych, jest niezbędna w budowaniu zdrowych relacji i efektywnym poruszaniu się w świecie społecznym. Ten artykuł ma na celu zaprezentowanie, jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w wieku 
Czytaj dalej