Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Opieka pedagogiczna

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia z zakresu Przygotowania Pedagogicznego. Aktualnie studiuję Terapię Pedagogiczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Lubię się uczyć i dlatego wciąż szukam interesujących szkoleń i kursów, żeby zdobyć nowe kwalifikacje, zainspirować się i wzbogacić swój warsztat pracy. Bardzo ważne jest dla mnie, aby dzieci 
Czytaj dalej
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach – specjalność nauczycielska. W 2021 ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera. Nauczyciel mianowany. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 341 w Warszawie. Obecnie nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasach młodszych. W 
Czytaj dalej
Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek Ochrona Środowiska. Jestem osobą entuzjastyczną, z pozytywnym nastawieniem do życia i wierzę, że nie istnieją rzeczy nie do pokonania. Potrafię motywować, uwielbiam podejmować nowe wyzwania i staram się zaszczepiać moim podopiecznym optymistyczne widzenia świata. Chcę, by każde dziecko czuło się 
Czytaj dalej
W 2001 roku ukończyła Akademię Podlaską w Siedlcach. Pracę jako nauczyciel matematyki rozpoczęła w Gimnazjum nr 2 w Zamościu, gdzie również ukończyła studia podyplomowe na kierunku informatyka. W 2004 roku rozpoczęła pracę w szkole podstawowej w Warszawie. Od lutego 2015r pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO.
Czytaj dalej
Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W naszej szkole pracuję jako wychowawca opieki pedagogicznej w oddziale przedszkolnym. W pracy z najmłodszymi uczniami od zawsze największy nacisk staram się kłaść na poczucie bezpieczeństwa i dobrą atmosferę w grupie. W czasie moich zajęć chętnie sięgam po elementy arteterapii, która sprzyja wyzwalaniu 
Czytaj dalej
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości kierunek Fizjoterapia oraz Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego kierunek “Przygotowanie pedagogiczne”. Obecnie studentka Szkoły Wyższej w Płocku na kierunku “Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne”. Ukończyła również wiele szkoleń dotyczących rozwoju psycho-motorycznego uczniów: praca z uczniem autystycznym, bajkoterapia, wykorzystanie elementów SI i TUS 
Czytaj dalej