Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zespół Językowy

Absolwentka Studiów Finansowych, Stosunków Międzynarodowych oraz Studiów Lingwistyki Stosowanej na Tłumacza Przysięgłego z Języka Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Urodziła się i mieszkała przez 20 lat w Wenezueli, gdzie nauczyła się optymizmu i pozytywnego nastawienia do życia. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą, stawia na ich koncentrację i zaangażowanie podczas zajęć. 
Czytaj dalej
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego wydziału filologii romańskiej, uczy dzieci i młodzież od 15 lat. Jest egzaminatorką Delf – dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego, wystawiany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pracuje również w Instytucie Francuskim jako lektorka. Język francuski jest jej bliski od najmłodszych lat – jako dziecko uczęszczała do szkoły francuskiej. 
Czytaj dalej
Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego UW o specjalizacji: Edukacja Początkowa i Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego. W szkole na Dziatwy jest zatrudniona od 2006 r. Pracowała również jako nauczyciel Helen Doron. W 2017r ukończyła Celtę. Uwielbia śpiewać i grać na gitarze. Prywatnie mama Gosi, Artura, Marty i Oli.
Czytaj dalej
Nauczyciel języka angielskiego. Nauczyciel dyplomowany z 18 letnim stażem pracy. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Płocku oraz Uniwersytet Łódzki.Magister Dydaktyki Języków Obcych ze specjalnością język angielski. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach zaawansowania. W nauczaniu kładzie nacisk na rozwijanie indywidualności i autonomii ucznia.
Czytaj dalej
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach zaawansowania. W ciągu dwudziestu lat pracowała m. in.: w szkołach językowych Cambridge, Lingua-Nova, Multischool i Euro-Lingua. Marta Fudali swoją pracę pedagogiczną w szkole na Dziatwy 
Czytaj dalej
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Niemieckiego oraz Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W szkole pracuje od 13 lat. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą i ma cierpliwość do dzieci. Uczniowie na jej lekcjach tworzą projekty oraz występują w przedstawieniach teatralnych. Koordynatorka współpracy z Instytutem Austriackim i Instytutem Goethego 
Czytaj dalej
Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej, nauczycieli języka francuskiego i nauczycieli języka hiszpańskiego. Współinicjatorka Koła Terenowego Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego i współzałożycielka Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w 1989 r. W latach 1990 – 1995 przewodnicząca Rady Rodziców, w latach 
Czytaj dalej
Absolwentka Wydziału Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Nauczycielka języka angielskiego od września 2003 roku. Pracowała również w szkole Berlitz w Manchester (nauczając obcokrajowców języka polskiego), w przedszkolach, szkole językowej Euro-lingua oraz Early Stage. Była wychowawcą w szkole podstawowej i w gimnazjum. Główne zainteresowanie – człowiek 
Czytaj dalej
Zamiłowanie do nauki języków obcych przekuła w swój zawód i sposób na życie, kończąc filologię angielską ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania. Ze szkołą na Dziatwy związana od 2012 roku. W swojej codziennej pracy dba, 
Czytaj dalej
Absolwentka Kolegium Nauczania Języka Angielskiego oraz katedry Etnologii i Antropologii Kultury na Uniwersytecie Warszawskim (międzywydziałowa nagroda uniwersytecka za pracę dyplomową). Stypendium i staż nauczyciela języka angielskiego w szwedzkiej szkole w Vedum skutecznie przekonały ją, że jej pasją jest nauczanie i praca z dziećmi. W latach 2006-2008 koordynator międzynarodowego projektu szkolnego 
Czytaj dalej