Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zespól Matematyczno-Przyrodniczy

Z wykształcenia magister pedagogiki w zakresie edukacji plastycznej z animacją społeczno-kulturalną, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu techniki z wychowaniem komunikacyjnym. Opiekun samorządu szkolnego. W codziennej pracy artystycznej z dziećmi wykorzystuje różnorodne techniki i materiały począwszy od papieru, drewna, masy solnej, po surowce wtórne, tworząc różnorodne projekty i formy przestrzenne. Uwielbia 
Czytaj dalej
W 2001 roku ukończyła Akademię Podlaską w Siedlcach. Pracę jako nauczyciel matematyki rozpoczęła w Gimnazjum nr 2 w Zamościu, gdzie również ukończyła studia podyplomowe na kierunku informatyka. W 2004 roku rozpoczęła pracę w szkole podstawowej w Warszawie. Od lutego 2015r pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO.
Czytaj dalej
Mam na imię Sebastian. Kocham być nauczycielem. Zrezygnowałem z kariery akademickiej, żeby móc uczyć dzieciaki i z każdym rokiem utwierdzam się w przekonaniu, że to była dobra decyzja (a jeśli miewam wątpliwości, to tylko co do tego, czy się nadaję). Uczę chemii, fizyki, matematyki (wymienione w kolejności uprawnień i wykształcenia). 
Czytaj dalej
Absolwentka wydziału Matematyki, Informatyki I Mechaniki UW – specjalność matematyka nauczycielska oraz Akademii Podlaskiej w Siedlcach – fizyka (podyplomowo). Jachtowy sternik morski i instruktor żeglarstwa. Tutor.  
Czytaj dalej
Nauczyciel przyrody i biologii w SSP nr 2 od 2001 roku. Z wykształcenia ichtiolog. Doskonaliła swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach doskonalących. Ukończyła Podyplomowe Studia “Woda i środowisko” na Akademii Rolniczej we Wrocławiu przy współpracy z Uniwersytetem w Hanowerze i Uniwersytetem w Wageningen, Podyplomowe Studia w zakresie nauczania biologii 
Czytaj dalej
Już jako dziecko chciała być nauczycielem. Skończyła dzienne studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o kierunku pedagogicznym oraz nabyła kwalifikacje do nauczania przyrody. Jest członkiem STO od dwudziestu lat. Od początku związana ze szkolnictwem społecznym. W swym rodzinnym mieście uczyła przez 13 lat 
Czytaj dalej