Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Anna Strubińska

Anna Strubińska jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Pedagogiki i Psychologii o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi oraz z zakresu Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące dotyczące innowacyjnej edukacji i zarządzania placówką oświatową.

W 1991 roku rozpoczęła pracę jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach publicznych i niepublicznych. Od 1997 roku pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego tworząc nowoczesną placówkę oświatową z przyjazną atmosferą i bliskimi relacjami między nauczycielami, a uczniami i rodzicami.

Od 2008 roku była wicedyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Społecznego Gimnazjum nr 333 pod Patronatem Radiowej Trójki Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, a od 2014 roku pełni funkcje dyrektora placówki. Skutecznie dba o wysoki poziom dydaktyczny w obu szkołach oraz organizację pracy na najwyższym poziomie. Jest osobą kreatywną, otwartą na zmiany w edukacji, obowiązkową i zaangażowaną w tworzenie innowacyjnej szkoły.