Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Szkolne Kółko Teatralne

Zostaje zawiązane kółko teatralne. Prowadzi je pan Marcin Perchuć, późniejszy aktor teatru Montownia, obecny dziekan Wydziału Teatralnego Akademii Teatralnej. Z premierami kolejnych przedstawień uczniowie nasi uczestniczyli w latach 95-97 w licznych  przeglądach i międzyszkolnych festiwalach teatralnych.