Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Pracownia komputerowa

Zostaje zorganizowana pierwsza pracownia komputerowa, jedna z pierwszych (lub pierwsza) szkolnych pracowni na Białołęce. Na zajęcia komputerowe przychodzili do nas uczniowie ze szkoły 257, my zaś korzystaliśmy z pracowni chemicznej w szkole 257.