Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Obozy wędrowne dla absolwentów

Od 1996 przez kolejne 4 lata organizujemy dla absolwentów klasy 8 letnie obozy wędrowne. Prowadzili je p. Maria Kaznowska i p. Paweł Nawrocki. W tym samym okresie w dniach 1-3 maja organizowaliśmy nadbużańskie rajdy piesze.