Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Otwarcie gimnazjum

Wraz z organizacją gimnazjum pojawiły się krótkie wyjazdy integracyjne we wrześniu i tzw. Zielone szkoły na przełomie maja i czerwca. Dwutygodniowe wyjazdy zimowe zostały z czasem skrócone, zaczęliśmy brać udział w Igrzyskach Sportów Zimowych Szkół niepublicznych, a także wyjeżdżać na krótkie wyjazdy narciarskie w ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem lub tuż po Nowym Roku.