Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Język hiszpański w szkole

Do oferty języków obcych dołącza język hiszpański. Przez dwa kolejne lata naukę drugiego języka, hiszpańskiego i niemieckiego, rozpoczynały dzieci w klasie 3, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, od klasy 4 były już trzy godziny. W kolejnych latach powróciliśmy do rozpoczynania nauki drugiego języka obcego w klasie 4. W roku 2017 do klas 4 powrócił język francuski. Od tego momentu uczniowie klas 4 mają do wyboru trzy języki: hiszpański, francuski, niemiecki.