Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Rozwój szkoły

Otwieramy drugą klasę, tym samym prowadzimy zajęcia dla klasy 4, która dorastała z naszą szkołą, oraz dla nowej klasy 5. W tym roku szkolnym pojawia się także jako przedmiot nadobowiązkowy drugi język obcy – do wyboru francuski i niemiecki. Powstaje także sekcja judo, prowadzona przez Marka Rzepkiewicza, ówczesnego trenera Kadry Narodowej.