Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Wyjazd pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO do ośrodka Oddechowo: Klucz do Zdrowych Relacji Pracowniczych.

Wyjazd pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO do ośrodka Oddechowo: Klucz do Zdrowych Relacji Pracowniczych.

Pracownicy naszej szkoły wraz z dyrekcją i członkami zarządu mieli okazję na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków i wyjechać do malowniczego ośrodka, położonego w zaciszu lasu, nazwanego „Oddechowo.” Ten dwudniowy wyjazd był nie tylko chwilą spokoju i relaksu, ale przede wszystkim dał przestrzeń  do zacieśnienia więzi w zespole oraz umożliwił omówienie ważnych kwestii dotyczących przyszłości szkoły i okazją do rozwoju osobistego.

Warsztaty jak pokonać stres.

Podczas wyjazdu, grono pedagogiczne miało okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Panią Honoratę Kifner, doświadczoną trenerkę ds. radzenia sobie ze stresem. Dla wielu z nas była to cenna lekcja nauki zarządzania emocjami i stresującymi sytuacjami. Pani Kifner pomogła uczestnikom zrozumieć, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie psychiczne i jakie techniki mogą być skuteczne w rozładowaniu napięcia.

Czy istotną rolę odgrywa komunikacja i empatia w budowaniu zdrowych i efektywnych zespołów?

Jednym z kluczowych tematów warsztatów była strategia radzenia sobie ze stresem i trudnościami w pracy. Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się swoim własnym mechanizmom obronnym i dowiedzieć się, jakie techniki mogą pomóc zachować spokój i efektywność w trudnych sytuacjach. Pani Kifner skupiła się również na aspektach relacji międzyludzkich, pokazując, jak istotną rolę odgrywa komunikacja i empatia w budowaniu zdrowych i efektywnych zespołów.

Rada pedagogiczna, która odbyła się podczas wyjazdu, była idealną okazją do omówienia strategii szkoły na najbliższy rok szkolny. Po trudnym roku, jaki mamy za soba, pracownicy mieli potrzebę zjednoczenia się i wypracowania wspólnego planu działania. Dyskusje były owocne, a atmosfera sprzyjała otwartej wymianie pomysłów.

Jak ważne są dla pracowników szkół takie wspólne wyjazdy i budowanie zdrowych relacji w pracy?

To pytanie, na które odpowiedź jest oczywista. Wspólne wyjazdy, takie, jak ten do Ośrodka Oddechowo, pomagają nauczycielom zbliżyć się do siebie, zrozumieć swoje potrzeby i cele oraz zacieśnić więzi w zespole. To okazja do oderwania się od codzienności i poświęcenia uwagi sobie i swoim kolegom i koleżankom z pracy.

Klucz do Zdrowych Relacji Pracowniczych.

Budowanie zdrowych relacji w pracy jest kluczowe nie tylko dla dobrego samopoczucia pracowników, ale także dla efektywności szkoły. Silny zespół, który potrafi współpracować i rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, może osiągnąć znacznie lepsze wyniki i stworzyć przyjazne środowisko edukacyjne dla uczniów.

Ostatni rok szkolny był trudny dla wielu osób. Dzięki pomysłowi wyjazdu do Ośrodka Oddechowo, grono pedagogiczne naszej Społecznej Szkoły Podstawowej miało okazję na regenerację sił, zacieśnienie więzi i planowanie przyszłości. To dowód na to, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne i budowanie zdrowych relacji w pracy, zwłaszcza w trudnych czasach. Wyjazdy tego typu nie tylko pomagają w radzeniu sobie ze stresem, ale także wzmacniają zespół i przyczyniają się do sukcesów szkoły.