Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Z olbrzymią dumą prezentujemy wyniki egzaminu ósmoklasistów w naszej szkole.

Średni wynik z języka polskiego wynosi 82%

Średni wynik z matematyki wynosi 92%

Średni wynik z języka angielskiego wynosi 98%.

Powyższe wyniki plasują uczniów w 9 najwyższych staninach.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom.