Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2023 r.

Z olbrzymią dumą prezentujemy wyniki egzaminu ósmoklasistów w naszej szkole:

  • Średni wynik z języka polskiego wynosi 83%.
  • Średni wynik z matematyki wynosi 91%.
  • Średni wynik z języka angielskiego wynosi 95%.
  • Średni wynik z języka hiszpańskiego wynosi 71%.

Wyniki SSP nr 2 STO zostały zestawione z wynikami dzielnicy oraz miasta.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom.

Dane pochodzą z oficjalnej strony https://bip.oke.waw.pl/.