Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

„ MIKOŁAJKOWE ZAWODY SPORTOWE”

7 i 8 grudnia 2021r. na terenie naszej szkoły odbyły się „Mikołajkowe zawody sportowe klas 1-3”. Dzieci brały udział w zawodach drużynowych – wyścigach rzędów. Uczniowie uczestniczyli w szeregu konkurencji sprawnościowych spośród których należy wymienić: „List do Świętego Mikołaja”, „Toczenie śniegowej kuli”, „Porządki u Świętego Mikołaja”,”Rzuty śnieżkami do celu”, „Zbieranie grzybków”, „Bieg z lodem”, „Wyścigi na torach przeszkód”, „Łańcuch choinkowy”. W rywalizacji międzyklasowej klasa 1b zdobyła pierwsze miejsce (18 punktów), klasa 1a (16 punktów), klasa 2b zdobyła pierwsze miejsce (19 punktów), klasa 2a (6 punktów), klasa 2c (17 punktów), klasa 3a zdobyła I miejsce (15 punktów), klasa 3b (14 punktów). Było dużo emocji i dobrej zabawy. Duża frekwencja, zaangażowanie i zdrowa rywalizacja uczniów przemawia za celowością podobnych imprez. Wszystkim Uczniom serdecznie gratuluję i dziękuję za udział w zawodach. Na zespoły klasowe czekają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszym facebooku

NAUCZYCIELE WF (DZIATWY 6):

• Nauczyciele z długoletnim stażem pracy, dużym doświadczeniem.

• Nauczyciele ukierunkowali swoją pracę na: promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań prozdrowotnych, starają się wychowywać dzieci i młodzież poprzez sport, rozwijają zainteresowania i talenty sportowe uczniów.

• Nasi uczniowie co roku uczestniczą w zawodach i turniejach sportowych na poziomie dzielnicowym i warszawskim.

• Nauczyciele wychowania fizycznego otaczają troską swoich podopiecznych.

Cel zawodów wewnątrzszkolnych:

– promowanie zdrowego stylu życia,

– promowanie sportu, jako formy aktywnego wypoczynku,

– kształtowanie postawy prozdrowotnej,

– rozwijanie sprawności ruchowych,

– integracja współćwiczących

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć na naszym facebooku