Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

ABSOLWENCI SSP NR 2 STO W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Tradycją szkoły jest, że przyglądamy się losom naszych absolwentów, m. in. temu czy spełnili swoje marzenia o wybranym liceum.

Poniżej zestawienie szkół ponadpodstawowych, do których uczęszczają.

 

V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego – 1

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich 1

XIV LO im. Stanisława Staszica – 2

I Społeczne LO im. Jam Saheba Digvijay Sinhji z Oddziałami Międzynarodowym -3

XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika -4

XLI LO im. Joachima Lelewela -10

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego -3

II LO z Oddz. Dwujęzyczne im. Stefana Batorego -3

XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego -1

CXXII LO im. Ignacego Domeyki -6

X liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi -1

LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza -2

Technikum nr 7 ZS im. Stanisława Wysockiego -1

XXV Społeczne LO nr 25 im. M. Okońskiej -1

LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Roberta Schumana -1

II Społ. LO im. Pawła Jasienicy -1

LO im. Tadeusza Czackiego – 2

CLXV LO im. Waldemara Milewicza -1

Technikum Informatyczne w ZS nr 14 -1

LO im Jose Marti -3

LO z Oddz. Dwujęzyczne im. Stefana Żeromskiego -1

LO im. Cypriana Norwida – 2

LO im. Józefa Piłsudskiego – 1

LO im. Zbigniewa Herberta – 1

VIII LO im. Władysława IV – 1

XIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli -1

XCIV LO im. gen. S. Maczka -1

CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie -1

XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego – 1

LXXV LO im. Jana III Sobieskiego -1

XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej – 3

VI LO im. Tadeusza Reytana -1

LXXXI LO im. Aleksandra Fredry -1

XVIII LO im. Jana Zamoyskiego -1

Niepubliczne LO Wizja -1

Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej drodze i dziękujemy, że chcieli się podzielić z nami informacją, gdzie kontynuują naukę.