Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Jak rozpoznać, że dziecko ma talent do sportu, co z tym można zrobić, żeby je wesprzeć?

Pierwszym istotnym punktem jest to, aby w trakcie lekcji czy zabaw ruchowych w domu proponować różne aktywności fizyczne i sprawdzać, w których dziecko- uczeń czuje się najlepiej.

Drugim punktem żeby sprawdzić czy ktoś ma talent sportowy jest baczne przyglądanie się, śledzenie postępów, rozmowa z dzieckiem. Zdarza się że młody człowiek intuicyjnie czuje, co i jakie zajęcia sportowe sprawiają mu przyjemność. Jeżeli dostrzegamy u dziecka talent należy je skierować na zajęcia, treningi do klubu sportowego.

Ważne jest zachęcanie dziecka do udziału w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych) oraz uczestnictwa w zawodach sportowych.

Po trzecie należy wspierać dziecko w jego zamiłowaniach do różnego rodzaju aktywności ruchowej.

Po czwarte musimy rozmawiać z dzieckiem, uczyć go zdrowej rywalizacji i czasami też porażki. Po prostu uczyć go ruchu.

Justyna Radecka

Kinga Przekwas-Kędziora