Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do obchodów Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców naszej planety. Organizatorzy tego święta chcą uświadomić wszystkim, jak ważna jest jej ochrona i działania związane z troską o życie na Ziemi zarówno ludzi, roślin i zwierząt.
W tygodniu poprzedzającym 22 kwietnia grupa dzieci i młodzież sadziła wiosenne kwiatki, które ozdobiły klasy oraz teren wokół szkoły.
W sobotę 23 kwietnia uczniowie wraz z grupą Aktywna Białołęka, która zapewniła worki oraz rękawiczki, posprzątali okolice szkoły oraz pobliski las.
Postawa społeczności szkolnej pokazała, że przyszłość naszej planety nie jest im obojętna.
Organizatorzy:

Marta Dzierzęga
Ilona Foltyn
Magda Paluch