Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Laboratoria Przyszłości

Projekt “Laboratoria Przyszłości” jest ambitną inicjatywą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Polsce, realizowaną we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tego programu jest wspieranie szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych w budowaniu kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 

Realizacja projektu w naszej szkole: 

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 84.000 zł, co pozwoliło na kompleksowe wyposażenie sali informatycznej w nowoczesne narzędzia edukacyjne i technologiczne. 

Zakupione wyposażenie: 

 1. Drukarka 3D z platformą szkoleniową i filamentami: Umożliwia uczniom realizację projektów z zakresu prototypowania i inżynierii, rozwijając ich umiejętności projektowe i inżynieryjne. 
 1. Pakiet 5 zestawów klocków konstrukcyjnych opartych na kole zębatym: Służy rozwijaniu umiejętności mechanicznych oraz zrozumienia podstawowych zasad fizyki i inżynierii. 
 1. Mikrokontroler z czujnikami do nauki programowania: Wspiera rozwój kompetencji cyfrowych przez naukę kodowania i programowania w praktycznych aplikacjach. 
 1. Monitor interaktywny: Zwiększa interaktywność i zaangażowanie uczniów podczas zajęć, umożliwiając efektywniejszą naukę przez wizualizację i współpracę. 
 1. Zestawy Lego Education SPIKE PRIME: Przeznaczone dla klas 4-8, te zestawy integrują naukę przedmiotów STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), stymulując kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów. 
 1. Zestawy mBot Explorer Kit z akcesoriami: Pozwalają na eksplorację robotyki i automatyzacji, są doskonałym wprowadzeniem do świata technologii dla młodych uczniów. 
 1. Wygodne krzesła obrotowe: Zapewniają komfortowe warunki pracy, co jest kluczowe podczas długich godzin zajęć z technologii i informatyki. 
 1. Zestawy fotograficzne: Umożliwiają naukę podstaw fotografii, edycji obrazu oraz komponowania scen, co jest szczególnie wartościowe w szkołach artystycznych. 

Korzyści dla uczniów: 

 • Rozwój umiejętności przyszłości: Projekt kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy, przygotowując uczniów do wyzwań nowoczesnego rynku pracy. 
 • Stymulacja kreatywności i innowacyjności: Narzędzia takie jak drukarki 3D czy zestawy LEGO SPIKE PRIME pozwalają uczniom na eksperymentowanie i tworzenie własnych projektów. 
 • Wsparcie edukacji STEAM: Integracja nauk ścisłych z elementami artystycznymi kształtuje wszechstronne kompetencje, które są cenione w wielu dziedzinach zawodowych. 

 

Inicjatywa “Laboratoria Przyszłości” to znaczący krok naprzód w modernizacji polskiego systemu edukacji, z naciskiem na rozwój umiejętności niezbędnych w XXI wieku. Dzięki temu projektowi uczniowie mają szansę na naukę w środowisku, które jest zarówno innowacyjne, jak i inspirujące, otwierając przed nimi nowe możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.