Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnej edukacji – poznaj system diagmatic!

System Diagmatic: Rewolucyjne narzędzie diagnostyczne dla psychologów i pedagogów

W obliczu rosnących wyzwań w dziedzinie edukacji, istotne staje się wykorzystanie nowoczesnych technologii, które wspierają zrozumienie i rozwój uczniów. System Diagmatic, jako kompleksowe narzędzie diagnostyczne dostępne przez przeglądarkę internetową, umożliwia psychologom i pedagogom przeprowadzanie badań zarówno na miejscu, jak i zdalnie, wykorzystując do tego celu tablety i komputery.

Co to jest System Diagmatic?

System Diagmatic to zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które pozwala na szybką i efektywną ocenę funkcjonowania społecznego uczniów w wielu obszarach. Jest to więcej niż tylko narzędzie – to okno na wewnętrzny świat uczniów, które oferuje głębsze zrozumienie ich potrzeb i problemów.

Możliwości oferowane przez System Diagmatic

Motywacja i amotywacja

System pozwala na identyfikację czynników motywujących uczniów oraz barier, które mogą hamować ich zaangażowanie w proces edukacyjny.

Funkcjonowanie w rolach społecznych

Dzięki Diagmatic możliwe jest zrozumienie, jak uczniowie adaptują się do różnych ról społecznych, co jest kluczowe dla budowania zdrowych relacji międzyludzkich i rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Realizacja zadań szkolnych i pozaszkolnych

Narzędzie umożliwia ocenę efektywności uczniów w wykonywaniu zadań w różnych środowiskach, co jest fundamentem do dostosowania metod nauczania i wsparcia indywidualnego rozwoju.

Ryzyko uzależnienia od internetu i cyberprzemocy

System pozwala na ocenę zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z Internetu i ryzykiem cyberprzemocy, co jest szczególnie ważne w dobie cyfryzacji.

Sposoby uczenia się

Diagmatic pomaga zrozumieć indywidualne preferencje uczniów co do metod i stylów uczenia się, umożliwiając lepsze dostosowanie strategii edukacyjnych.

Aktywność fizyczna

Monitoring aktywności fizycznej uczniów to kolejna funkcja systemu, która promuje zdrowy tryb życia i integralny rozwój młodzieży.

Profesjonalne szkolenie i praktyka

System Diagmatic został wdrożony w naszej szkole dzięki zaangażowaniu trzech nauczycielek: Moniki Kopyckiej, Karoliny Wojsz-Waraksy i Aleksandry Grzeszek, które przeszły specjalne szkolenie. Ich profesjonalizm i zaangażowanie możliwiają efektywne korzystanie z tego narzędzia w pracy edukacyjnej.

Funkcje diagnostyczne i raportowanie

  • Prowadzenie badania: Badania mogą być przeprowadzane w atrakcyjnej i wygodnej formie zarówno na tablecie, jak i komputerze.
  • Obliczanie wyniku: Wyniki są generowane natychmiast po zakończeniu badania.
  • Prezentacja wyniku: Wyniki są prezentowane w formie wykresów, tabel metrycznych oraz wskazówek opartych na skali.
  • Porównywanie badań: System umożliwia porównania wyników badań w czasie, co jest kluczowe dla oceny postępów terapeutycznych.
  • Zalecenia postdiagnostyczne: Diagmatic oferuje również zalecenia dla diagnostów w przypadku uzyskania skrajnych wyników.

Wizja na przyszłość

System Diagmatic reprezentuje nowoczesne podejście do edukacji, które stawia na indywidualne zrozumienie i rozwój każdego ucznia. Jako narzędzie przyszłości, Diagmatic jest kluczowym elementem w tworzeniu inspirującego i wspierającego środowiska edukacyjnego. Nasza szkoła, korzystając z tego systemu, jest gotowa na nowe wyzwania edukacyjne, które niesie przyszłość.

System Diagmatic to nie tylko narzędzie, ale szansa na lepsze zrozumienie potrzeb uczniów i efektywniejszą pracę nad ich rozwojem. Z jego pomocą możemy tworzyć edukacyjne środowisko, które jest zarówno inspirujące, jak i wspierające. Nasze nauczycielki, wykorzystując to narzędzie, potwierdzają jego wartość i skuteczność w praktycznym zastosowaniu.