Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Celem realizowanego w naszej szkole modelu działań „Pokonywanie Progu Edukacyjnego klasy czwartej” jest ułatwienie uczniom i rodzicom uczniów Nauczania Zintegrowanego „bezbolesnego” przejścia przez okres adaptacyjny na początku czwartej klasy.

Spotkania trzecioklasistów z kolegami z klasy czwartej (moderowane przez psychologa szkolnego i wychowawców).

  • Dzieci miały możliwość skorzystania z osobistego świadectwa starszych kolegów w trakcie spotkania, którzy przeszli już ten etap oraz integracji społeczności szkolnej poprzez zachęcanie do dalszych spotkań indywidualnych na ten temat oraz do uczestniczenia w pracach Samorządu Szkolnego.
  • Spotkania te zwiększają świadomości dzieci co do możliwości osobistego wpływu na swój proces uczenia się, a w konsekwencji wzrost motywacji do nauki nowych treści i do organizowania sobie warunków swojej nauki. Utrwalanie postawy proaktywnej dziecka wobec trudności, które mogą się pojawić.

Kiedy konkretni starsi koledzy: Karolina, Asia, Janek, Bartek, Tomek, Hania i Patrycja dzielą się swoimi doświadczeniami z okresu, kiedy rozpoczynali naukę w klasie czwartej, opowiadają o własnych sposobach radzenia sobie z trudnościami, o ogarnianiu różnorodności wymagań nauczycieli i innych wyzwań dla swojej samodzielności pojawia się ważna rówieśnicza relacja. W trzech pierwszych latach szkoły podstawowej bardzo często rodzice pomagają w ogarnianiu obowiązków oraz w motywowaniu dziecka do nauki i pokonywania trudności – zaś okres od początku czwartej klasy, to czas, kiedy dzieci są w stanie być już bardziej samodzielne i dlatego wprowadzenie, modelowanie przez starszych kolegów odgrywa tu według nas dużą rolę. Ma duże znaczenie wspierające.

  • Ograniczenie stresu związanego z okresem adaptacyjnym dziecka w czwartej klasie, który może wydawać się im nieprzyjemnym i zbyt radykalnym przejściem.
    Rodzice często przykładają własne lub zasłyszane traumatyczne doświadczenia szkolne, kiedy to dziecko może przeżywać stres związany z kumulacją różnorodnych wymagań 12 nauczycieli przedmiotów, w tym 7 przedmiotów zupełnie nowych.
  • Praktykowanie sztandarowych wartości szkolnych: Uspołecznienie Odpowiedzialność Dzielność. Starsi uczniowie odpowiedzialnie i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem pokonywania trudności, czyli praktykowania Dzielności; zapraszają do swojej społeczności starszoszkolnej w taki sposób, że deklarują wsparcie, informacje i pomoc; stają się dla młodszych kolegów rozpoznawalni na terenie szkoły, zapraszają też do prac samorządu szkolnego.