Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Dyrekcja

Agnieszka Piskorska jest filologiem języka polskiego ze specjalnością nauczycielską. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Organizacja i zarządzanie oświatą. Jest egzaminatorem OKE Warszawa, przewodniczącą Rejonowych Komisji Konkursów z Języka Polskiego oraz współautorką interdyscyplinarnego i innowacyjnego programu nauczania oraz podręcznika Art-Info. Ukończyła liczne kursy i formy doskonalenia w zakresie edukacji 
Czytaj dalej
Anna Strubińska jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Pedagogiki i Psychologii o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi oraz z zakresu Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące dotyczące innowacyjnej edukacji i zarządzania placówką oświatową. W 1991 roku 
Czytaj dalej