Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Edukacja Wczesnoszkolna

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Filologii Polskiej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Animatorka teatralna, instruktorka Dramy I stopnia, reżyserka. Jako współzałożycielka stowarzyszenia dokumentalnego zrealizowała liczne projekty edukacyjne, teatralne i fotograficzne. Jako nauczycielka ceni sobie pracę w duchu NVC, priorytetem dla niej obok rozwijania kompetencji poznawczych dziecka jest także 
Czytaj dalej
Nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej. Ścieżkę zawodową zaczęła od pracy w Domu Dziecka, pracowała również jako kurator. W gronie pedagogicznym jest od 2002 roku. Absolwentka pedagogiki społecznej (studia dzienne), pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją. Prowadząc zajęcia edukacyjne zwraca uwagę na potrzeby dziecka, jego potencjał rozwojowy, stara się 
Czytaj dalej
Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku Edukacja Początkowa z Reedukacją. Nauczyciel mianowany. Swoich uczniów uczy samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności. Ważną sprawą jest również to, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w szkole. Stawia na rozwój osobisty poprzez udział w kursach i szkoleniach, a także studiowanie literatury pedagogicznej. W 
Czytaj dalej
Z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz psycholog. W Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO pracuje od 2008r. Stara się dbać o to, aby jej uczniowie dobrze czuli się w szkole, wierzyli w siebie, potrafili rozmawiać, bawić się i pracować z koleżankami i kolegami, zdobywali nową wiedzę, dostrzegali przyrodę i interesowali 
Czytaj dalej
Ukończyła Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Obecnie studentka Logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie. Cierpliwa, konsekwentna, łatwo nawiązuje kontakt z innymi ludźmi. Nie lubi marudzenia, spóźnialstwa i ciemności. Stara się, aby szkoła dawała dzieciom wiele radości, była miejscem, 
Czytaj dalej
Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego i Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe historii. Posiada stopień nauczyciela mianowanego. Od 7 lat pracuje w szkole jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Praca daje jej dużo satysfakcji. Jej zdaniem dobry nauczyciel to taki, który uczy, ale 
Czytaj dalej
Absolwentka Wyższej Szkoły Lingwistycznej o kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego. Kocha dzieci, a wychowywanie i nauczanie jest jej wielką pasją. Cechują ją anielska cierpliwość i niezwykła empatia. Nie cierpi nudy, więc również w pracy stara się aby dzieci czuły radość z tego co 
Czytaj dalej
Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku Edukacja Początkowa z Reedukacją. Nauczyciel dyplomowany. Pracowała w Przedszkolu nr 25 Sióstr Felicjanek oraz w Państwowej Szkole Podstawowej nr 257 w Warszawie. Priorytetem w jej pracy jest aktywne uczestnictwo dzieci w lekcji, stwarzanie sytuacji do samodzielnego myślenia uczniów i współpracy w grupie oraz 
Czytaj dalej
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o kierunku Teologia Moralna oraz ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarki Euro regionalnej o kierunku Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane. Nauczyciel mianowany. Pracowała w Społecznej Szkole Podstawowej STO Nr 2 i w Społecznym Gimnazjum STO Nr 333 oraz w Państwowej Szkole Podstawowej Nr 257 jako katechetka. Przez 
Czytaj dalej