Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Aleksandra Grzeszek

Pedagog specjalny i terapeuta pedagogiczny. W szkole na Dziatwy rozpoczęłam 4 rok pracy jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzę również indywidualną i grupową terapię pedagogiczną dla uczniów mających specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja).

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalność terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.

Już w trakcie studiów zaczęłam zdobywać doświadczenie zawodowe jako terapeuta indywidualny odbywając staż w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracowałam także jako terapeuta grupowy w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Chęć niesienia pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w nauce traktuję jako powołanie i duże wyzwanie. Praca uczy mnie dostrzegać i radować się z najdrobniejszych rzeczy. Każdy postęp dziecka daje mi ogromną satysfakcję i motywację do dalszego działania.
Najważniejsze w pracy z dziećmi jest dla mnie nawiązanie relacji, pełna akceptacja i dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Prywatnie miłośniczka psychologii, aktywności fizycznej, natury i zwierząt. Wolne dni przeznaczam na odkrywanie, opisywanie i promowanie nietuzinkowych miejsc w Polsce.