Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Olga Korona

Jestem logopedą, neurologopedą, pedagogiem specjalnym oraz pedagogiem wczesnoszkolnym. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęłam pracę w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO na stanowisku nauczyciel- logopeda oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dziatwa” jako logopeda i neurologopeda.

Staram się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Ukończyłam m. in. kursy dotyczące niepłynności mówienia oraz wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC). Obecnie bardzo interesuje mnie tematyka dotycząca terapii miofunkcjonalnej.

W pracy kieruję się przede wszystkim indywidualnym podejściem do dzieci, staram się aby wykonywane przez nas ćwiczenia były dla nich ciekawe. Bardzo ważne jest dla mnie aby dzieci czuły się na zajęciach dobrze, wzajemne zaufanie i szacunek do siebie to podstawa.

Prywatnie jestem mamą dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W wolnych chwilach lubię pielęgnować rośliny, jeździć motocyklem, a w ciepłe dni wyjeżdżać z rodziną pod namiot.