Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

XXVI Konferencja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Miło nam poinformować, że nasze środowisko zostało wyróżnione podczas XXVI Konferencji Programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Tradycją jest przyznawanie Srebrnych i Złotych Odznak STO dla przedstawicieli środowisk SKT. Odznaki są wyrazem uznania dla działań na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego: Srebrna za inicjatywy o charakterze lokalnym, Złota ponadlokalnym.

Dyrektor szkoły Pani Anna Strubińska została odznaczona Złotą Odznaką STO, natomiast Srebrne Odznaki STO otrzymali: Prezes Zarządu SKT nr 5 Pan Marcin Sikorski i Wicedyrektor szkoły Pani Agnieszka Piskorska.

Odznaczenia są wyrazem uznania Zarządu Głównego STO za podejmowane przez Zarząd SKT nr 5 i dyrekcję szkoły inicjatywy. Doceniono szczególnie: otwarte konferencje pedagogiczne, warsztaty dla nauczycieli, wdrażane projekty edukacyjne, model wychowawczy w klasach 4-8, aktywność środowiska w dzielnicy i na forum STO. Kapituła doceniła też działalność edukacyjną i prospołeczną szkoły.

Odznaczonym gratulujemy.