Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Godzina dla Młodych Głów

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Nasza Szkoła w bieżącym roku szkolnym włączyła się w program profilaktyczny o nazwie “Godzina dla Młodych Głów” Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej. W ramach tego programu, planujemy prowadzić zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach, od zerówki po klasy ósme. Ta inicjatywa jest naszą odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodzieży.

W pierwszym semestrze, nasi wychowawcy przeprowadzą 4 lekcje, koncentrując się na tematach takich jak rozpoznawanie emocji, wyrażanie potrzeb, ustanawianie granic i komunikacja potrzeb wsparcia. W drugiej części roku skoncentrujemy się na edukacji dotyczącej higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci. Scenariusze zajęć oraz materiały zostały opracowane przez doświadczonych psychologów.

Głównym celem naszych zajęć jest zaznajomienie uczniów oraz nauczycieli z zasadami Pierwszej Pomocy Psychologicznej (PPP), zgodnie z wytycznymi UNICEF (Look, Listen, Link). “Godzina dla Młodych Głów” ma na celu zapobieganie ryzykownym zachowaniom uczniów oraz pomaganie im radzić sobie w trudnych sytuacjach. Chcemy wzmocnić ich poczucie własnej wartości i sprawczości. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na trudności, takie jak samobójcze tendencje, uczucie samotności, niska samoocena i brak pewności siebie.

W naszej szkole każda klasa będzie miała swojego lidera lub liderkę, których wspierać będą koordynatorki. Dla województwa mazowieckiego tą rolę pełni Pani Katarzyna Barbara Olejnik.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się w październiku.

Mamy ogromną nadzieję, że program “Godzina dla Młodych Głów” odniesie sukces, a wspólnymi siłami uda nam się zmotywować dzieci do aktywnego uczestnictwa, przynosząc im jak najwięcej korzyści.

Kamila Kenig – Szkolna Liderka programu “Godzina dla Młodych Głów”