Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Wychowawcy

W 2021 ukończyła Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie na kierunku filologia angielska o specjalności nauczycielskiej. W 2023 ukończyła Uniwersytet SWPS na kierunku psychologia kliniczna w języku angielskim. We wrześniu 2023 rozpoczęła pracę w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO jako nauczyciel wspomagający, nauczyciel języka angielskiego i psycholog-wychowawca w klasach 7. 
Czytaj dalej
Jestem psychologiem, pedagogiem i terapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym. Wykształcenie zdobywałam w Polsce i Hiszpanii: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS, Universidad Complutense de Madrid. Moje kompetencje pedagogiczno-wychowawcze rozwijałam pracując z dziećmi i młodzieżą na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Bardzo pomocne w pracy wychowawczej jest  moje doświadczenie i wykształcenie z 
Czytaj dalej
Agnieszka Wiechowska – Sionek – wykwalifikowany i doświadczony specjalista, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą. Stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach. W tym roku zdobyła certyfikat TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. w Luksemburgu i została licencjonowanym terapeutą przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa Poziom II. Jest otwarta na nowe metody diagnostyczne i 
Czytaj dalej
W 2001 roku ukończyła Akademię Podlaską w Siedlcach. Pracę jako nauczyciel matematyki rozpoczęła w Gimnazjum nr 2 w Zamościu, gdzie również ukończyła studia podyplomowe na kierunku informatyka. W 2004 roku rozpoczęła pracę w szkole podstawowej w Warszawie. Od lutego 2015r pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO.
Czytaj dalej
Już jako dziecko chciała być nauczycielem. Skończyła dzienne studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o kierunku pedagogicznym oraz nabyła kwalifikacje do nauczania przyrody. Jest członkiem STO od dwudziestu siedmiu lat. Od początku związana ze szkolnictwem społecznym. W swym rodzinnym mieście uczyła przez 13 
Czytaj dalej
W kwietniu 2014 otrzymała nagrodę za pracę pedagogiczną na międzynarodowej konferencji „Pierwsze kroki w naukę” w Briańsku. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ma uprawnienia do: zarządzania oświatą, prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapii, edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją, pedagogiki społecznej, tutoringu. Z przyjemnością przychodzi do pracy, ponieważ od dzieci uczy się kreatywności, 
Czytaj dalej
Wychowawca dwóch klas, psycholog, pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. O pracy z dziećmi marzyła od najmłodszych lat. Pierwszymi uczniami były lalki i siostra 🙂 Ceni wszelkie sytuacje, kiedy może wysłuchać ucznia i pomóc mu. Jest konsekwentna w działaniu, a w ludziach 
Czytaj dalej
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia. Swoje wykształcenie poszerzała na studiach podyplomowych „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci”. Jednocześnie ukończyła dwuletnie studium dla psychologów „Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu”. Swój warsztat pracy wzbogacam dzięki nieustannemu szkoleniu się oraz pracy z 
Czytaj dalej