Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Wychowawcy

Z zamiłowania i wykształcenia pedagog i trener. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej studiując pedagogikę specjalną o specjalności resocjalizacja oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała trening grupowy. W 2014 roku ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Coaching. Cały czas doskonali swój warsztat poprzez udział w kursach i 
Czytaj dalej
W kwietniu 2014 otrzymała nagrodę za pracę pedagogiczną na międzynarodowej konferencji „Pierwsze kroki w naukę” w Briańsku. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ma uprawnienia do: zarządzania oświatą, prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapii, edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją, pedagogiki społecznej, tutoringu. Z przyjemnością przychodzi do pracy, ponieważ od dzieci uczy się kreatywności, 
Czytaj dalej
Wychowawca dwóch klas, psycholog, pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. O pracy z dziećmi marzyła od najmłodszych lat. Pierwszymi uczniami były lalki i siostra 🙂 Ceni wszelkie sytuacje, kiedy może wysłuchać ucznia i pomóc mu. Jest konsekwentna w działaniu, a w ludziach 
Czytaj dalej