Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Agata Jacaszek

W kwietniu 2014 otrzymała nagrodę za pracę pedagogiczną na międzynarodowej konferencji „Pierwsze kroki w naukę” w Briańsku. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ma uprawnienia do: zarządzania oświatą, prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapii, edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją, pedagogiki społecznej, tutoringu. Z przyjemnością przychodzi do pracy, ponieważ od dzieci uczy się kreatywności, zaangażowania w pracę, umiejętności rozwiązywania problemów. W swojej pracy ceni możliwość kroczenia za uczniem, niewykonywania wszystkiego za niego. Potrafi nauczyć swojego podopiecznego funkcjonowania w grupie.

Jej ulubionym zajęciem jest pomoc drugiemu człowiekowi, co roku wyjeżdża jako wolontariusz z dziećmi z Olsztyna w góry. Organizuje „Akcję Puławy”- świąteczną pomoc dla dzieciaków z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach prowadzonego przez Siostry Benedyktynki Misjonarki.

Od 2017 roku koordynator prac Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej “Dziatwa” działającej przy szkole.

Jest otwarta na świat, szanuje drugiego człowieka. Kocha podróżować i czuć się wolna.