Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Pierwsza zimowa szkoła

Odbył się pierwszy wyjazd na zimowa szkołę (do Krynicy Górskiej). W latach 90 zimowe szkoły trwały dwa tygodnie.  Dzieci miały lekcje w zmniejszonym wymiarze oraz uprawiały sporty zimowe: narciarstwo biegowe i łyżwy, narciarstwo zjazdowe – z zajęć sportowych były wystawiane stopnie. Nauczyciele zmieniali się po tygodniu, w ten sposób realizowano więcej przedmiotów.