Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

W bieżącym roku szkolnym klasy 4a i 5 c odbyły już w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów” pierwszą część warsztatów „Jak powstaje książka, czyli o sztuce tworzenia”. Były na tych zajęciach w piątek 20 września wraz z wychowawczyniami – panią Moniką Kopycką i panią Renatą Szczebak. Spotkanie prowadziła pani Dorota Szczocka, a odbyło się ono w niezwykłym miejscu – bibliotece białych kruków. Te białe kruki to książki, które powstawały w XXVI edycjach wojewódzkiego konkursu literackiego „Wydajemy własną książkę”.

Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć te prace i byli zachęcani, przez prowadzącą zajęcia, do wzięcia udziału w XXVII edycji konkursu. Pani Dorota Szczocka opowiedziała także uczniom o historii pisma i druku.

Klasy 4ab i 5c wybiorą się do MDK „Muranów” ponownie zimą, by wziąć udział w drugiej części warsztatów.