Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Koło młodego badacza

Koło Młodego Badacza należy do ogólnopolskiej sieci Klubów Młodych Odkrywców programu edukacyjnego koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik.

Misją Programu KMO jest rozwój umiejętności klubowiczów poprzez osobiste, wspólne poznawanie świata przez doświadczanie. Formuła spotkań Klubu umożliwia prowadzenie samodzielnych doświadczeń z wykorzystaniem prostych, łatwo dostępnych materiałów na zajęciach pozalekcyjnych.

10 listopada 2019 roku uczestnicy Koła Młodego Badacza brali udział w Międzynarodowym Dniu Centrów i Muzeów Nauki (SPiN Day). Prezentowali na swoich stoiskach doświadczenia i pokazy naukowe w przestrzeni CNK. Tematem wydarzenia byli polscy naukowcy. Nasi uczniowie przedstawili szereg doświadczeń związanych z szyfrowaniem, nawiązując do działalności patronów naszej szkoły.

Co roku Centrum Nauki Kopernik obejmuje honorowym patronatem Dzielnicowy Konkurs Przyrodniczy Doświadczenia.

Celem tego konkursu jest zainteresowanie uczniów światem przyrody, nauka poprzez eksperyment, stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy. Finalistami i laureatami tego konkursu są uczestnicy zajęć Koła Młodego Badacza.