Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

„Coaching rówieśniczy – pomagamy sobie nawzajem w trudnych sytuacjach szkolnych i towarzyskich”

W dniach 2-9 listopada w naszej szkole odbywać się będzie Tydzień Postaw Prospołecznych.
Temat: „Coaching rówieśniczy – pomagamy sobie nawzajem w trudnych sytuacjach szkolnych i towarzyskich
W klasach IV –VIII zorganizowane zostaną miniwarsztaty, których celem jest przedstawienie zalet coachingu rówieśniczego, trenowanie pytań wspierających i pytań naprowadzających na konstruktywne rozwiązania.
Opiekunem tygodnia postaw prospołecznych jest Pani Anna Grzegorczyk.