Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Anna Grzegorczyk

Związana ze szkoła STO nr 2 od początku, najpierw jako rodzic (Franek i Karol z dwu pierwszych roczników absolwentów). Od września 1994 zatrudniona jako nauczyciel

j. niemieckiego (1994-2006) i do dnia dzisiejszego jako psycholog szkolny. Od roku 2008 nauczyciel dyplomowany. Członek STO.

Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. Uczestniczyła w szeregu kursów specjalizacyjnych w Polsce i w Niemczech. Ukończyła Szkołę Trenerów Psychoedukacji w Ośrodku Terapii i Edukacji INTRA i jest licencjonowanym trenerem przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

W naszej szkole, podstawowym miejscu pracy, główne obszary jej działań jako psychologa szkolnego to: wyrównywanie szans edukacyjnych, pokonywanie Progów Eukacyjnych, opracowanie i wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Aneksu do WSO dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Prowadzi warsztaty dla uczniów komunikacji bez przemocy M. A. Rosenberga , organizuje tydzień umiejętności psychologicznych „mówimy językiem żyrafy”.

Równolegle pracowała w warszawskich liceach „Witkacy”, „Jose Marti” prowadziła tam cykliczne warsztaty i zajęcia warsztatowe, autorskie warsztaty integracyjne, warsztaty konstruktywnej komunikacji i kółko psychologiczne. Od 2007 prowadzi stale warsztaty psychoprofilaktyczne w warszawskich szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach: „Radzenie sobie z presją grupy”, „Antystres”, „Profilaktyka zachowań ryzykownych” i inne. Autorka artykułów w kwartalniku „Psychologia w szkole”. Tłumaczka literatury psychologicznej z j. niemieckiego.