Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Kronika szkolna 2021/2022 rok

Pani Kinga Przekwas-Kędziora już od 12 lat przygotowuje naszą kronikę szkolną! Przyszedł czas, że można obejrzeć ją online. Oto kronika z lat 2021. Zapraszamy na podróż do przeszłości 🙂

kronika 2021:2022