Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Poznajemy interesujące zawody naszych rodziców!

Ostatnio odwiedził nas tata Nataniela, Pan Krzysztof, który zajmuję się projektowaniem dostępnej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością.
W tym dniu przeniósł nas do świata niewidomych i słabowidzących, prezentując sprzęt pomocny w codziennym życiu. Mogliśmy zapoznać się z urządzeniami do odmierzania cieczy w naczyniu, do skanowania i odczytywania kolorów, mówiącymi ciśnieniomierzem i zegarkiem oraz z wieloma innymi rzeczami.
Zapoznaliśmy się też z białą laską – symbolem osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz podstawowymi zasadami jak się zachować, gdy spotkamy taką osobę.
Na zakończenie P. Krzysztof wręczył wypukłe rysunki, których uczą się niewidome dzieci np. w Specjalistycznym Ośrodku w Laskach.