Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Anna Gawel – Furmaniak

Nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej. Ścieżkę zawodową zaczęła od pracy w Domu Dziecka, pracowała również jako kurator. W gronie pedagogicznym jest od 2002 roku. Absolwentka pedagogiki społecznej (studia dzienne), pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją.

Prowadząc zajęcia edukacyjne zwraca uwagę na potrzeby dziecka, jego potencjał rozwojowy, stara się rozbudzać w uczniach chęć i zapał do rozwijania własnych pasji. Priorytetem w jej pracy obok prowadzenia zajęć edukacyjnych jest nauka ucznia samodzielności i pokonywania własnych ograniczeń.

Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji wyzwala w Niej twórczość i kreatywność.

Jest otwarta na współpracę z rodzicami. Jej mottem życiowym jest : „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.” (J. Korczak).

Wesoła i energiczna mama Marcelka. Miłośniczka podróży i dobrego filmu.