Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Alfabet Logopedyczny

Plakat Projektu

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ALFABET LOGOPEDYCZNY”

ZAŁOZENIA PROJEKTU

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Alfabet Logopedyczny” jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Realizacja projektu przewidziana jest od 02.10.2023 do 31.05.2024r.

Cele projektu są ambitne, ale niezbędne:

  • Wzmacnianie aparatu artykulacyjnego, aby dzieci mogły wyrażać się jasno i pewnie.
  • Poprawa funkcji oddechowych, kluczowych dla zdrowej mowy.
  • Rozszerzanie słownictwa, co jest fundamentem skutecznej komunikacji.
  • Kształtowanie umiejętności słuchowych, koncentracji i zrozumienia, niezbędnych w procesie nauki.
  • Rozwijanie wrażliwości na dźwięki i rytm, co wspiera zdolności czytania i pisania.
  • Poprawa koordynacji i motoryki, co przekłada się na ogólną sprawność uczniów.
  • Wzmacnianie percepcji słuchowej i pamięci, co jest kluczowe dla sukcesu edukacyjnego.

Pełny regulamin