Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Pedagodzy specjalni

Obecnie (2024r.) jestem w trakcie studiów z zakresu Pedagogiki Specjalnej i posiadam bogate doświadczenie w pracy jako terapeuta grupowy oraz psycholog. Moja kariera zawodowa rozpoczęła się od trzyletniej współpracy z Fundacją Synapsis, gdzie pełniłam funkcję terapeuty grupowego dla dzieci z autyzmem. Następnie, przez półtora roku, pracowałam jako psycholog w jednym 
Czytaj dalej
Jestem absolwentką Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyłam studia licencjackie z Pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika. Pasja do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych skierowała mnie na tę fascynującą ścieżkę zawodową. Następnie kontynuowałam swoją edukację, zdobywając tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. To właśnie 
Czytaj dalej
W 2021 ukończyła Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie na kierunku filologia angielska o specjalności nauczycielskiej. W 2023 ukończyła Uniwersytet SWPS na kierunku psychologia kliniczna w języku angielskim. We wrześniu 2023 rozpoczęła pracę w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO jako nauczyciel wspomagający, nauczyciel języka angielskiego i psycholog-wychowawca w klasach 7. 
Czytaj dalej
Psycholog, pedagog specjalny, muzyk. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im, F. Chopina w Warszawie, Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia społeczna i zdrowia. Na co dzień zwykły człowiek, który przygląda się światu z ciekawością, wrażliwością i pokorą. Od zawsze pracuje z dziećmi i młodzieżą i pomaga im w 
Czytaj dalej
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach – specjalność nauczycielska. W 2021 ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera. Nauczyciel mianowany. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 341 w Warszawie. Obecnie nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasach młodszych. W 
Czytaj dalej
Jestem logopedą, neurologopedą, pedagogiem specjalnym oraz pedagogiem wczesnoszkolnym. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęłam pracę w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO 
Czytaj dalej
Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji na kierunku administracja publiczna oraz ukończyłam studia podyplomowe na kierunku kwalifikacja pedagogiczna. Dyplomowana terapeutka zajęciowa. Obecnie studentka Pedagogiki Specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W swoim życiu stawiam na ciągły rozwój osobisty poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach. Jestem osobą kreatywną 
Czytaj dalej
Pedagog specjalny oraz logopeda. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Już od najmłodszych lat marzyła o pracy w szkole.W głębi duszy nadal siedzi w niej małe dziecko, dzięki czemu tak łatwo i naturalnie przychodzą jej kontakty z dziećmi. Uczestniczyła w kursie pozytywnej dyscypliny. 
Czytaj dalej
Nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Humanistycznej Wydziału Pedagogicznego o specjalności Oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Wczesnoszkolnej. W 2011r. rozpoczęła pracę jako nauczyciel Opieki Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Obecnie pełni funkcję nauczyciela specjalnego. W pracy staram się pomagać uczniom w codziennym funkcjonowaniu i poznawaniu świata. 
Czytaj dalej
Pedagog specjalny i terapeuta pedagogiczny. W szkole na Dziatwy rozpoczęłam 4 rok pracy jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzę również indywidualną i grupową terapię pedagogiczną dla uczniów mających specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność wczesne wspomaganie 
Czytaj dalej