Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Tutor Monika Kopycka

Kim jestem?

Jestem psychologiem, wychowawcą i człowiekiem z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie i do świata.

Jakie mam zasady jako tutor?

Spotykamy się 6 razy w semestrze co 2 tygodnie.

Mój temat eseju 2020/21:

“Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”