Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

W tym roku szkolnym Tydzień Postaw Prospołecznych w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 odbędzie się w dniach 14 – 20 listopada i będzie związany z obchodami 30-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zrealizujemy razem jeden z siedmiu tematów zaproponowanych przez Zarząd STO. Brzmi on: Język: jak ze sobą (nie)rozmawiać – czy jesteśmy skazani na mowę nienawiści? My skupimy się na poszukiwaniu działań, które uchronią nas przed stosowaniem mowy nienawiści. Nasze hasło brzmi: Konsensus. Dogadajmy się!

Jak będą wyglądały nasze działania?

Rozpoczniemy pracą na godzinach wychowawczych: uczniowie będą poznawali znaczenie słowa konsensus. Efekty znajdą się na wspólnej tablicy, aby każdy mógł przeczytać, co znaczy to pojęcie i jakie mamy z nim skojarzenia.
Następnie w każdej klasie zostanie przeprowadzony warsztat dotyczący poszukiwania odpowiedzi na pytania: Jak dochodzić do konsensusu? Jaka płynie z tego korzyść dla każdego? Warsztaty będzie prowadziła p. Anna Grzegorczyk, psycholog szkolny wraz z wychowawcami klas IV-VIII.

Podsumowaniem działań będą zajęcia, na których powstaną plakaty – mapy myśli – pokazujące, jak dochodzić do konsensusu i jakie płyną z tego korzyści w relacjach oraz we wspólnych działaniach.
Tydzień Postaw Prospołecznych w naszej szkole będzie miał miejsce po raz 5. Każdy taki tydzień przeżyty w poprzednich latach owocował coraz większą świadomością, że „razem” znaczy „lepiej, mądrzej, skuteczniej”. Mamy nadzieję, że tym razem również tak będzie.