Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zespół Humanistyczny

Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Jest nauczycielem mianowanym. Kierując się cytatem „Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie.” (G. Santayana), uczy wyciągania wniosków i poszukiwania lepszych rozwiązań. Prywatnie matka dwójki dzieci, fanka gier planszowych i polskiej 
Czytaj dalej
Nazywam się Karolina Kierzkowska. Jestem historyczką sztuki, edukatorką i pedagożką. Od 2012 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą. W szkole prowadzę lekcje plastyki i techniki. Jestem również tutorem oraz trenerem Odysei Umysłu. Moim celem jest ukazanie różnorodności kulturowej świata, poszanowanie natury, akceptacja odmienności oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego. Jako nauczycielka staram 
Czytaj dalej
Niezbyt wierna swojemu miastu warszawianka. Ukończyła filologię polską i filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim. W stolicy Dolnego Śląska spędziła dziesięć lat. Przez pięć uczyła polskiego i angielskiego w Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu. Zew przygody oraz potrzeba szlifowania języka angielskiego zawiodły ją do Wielkiej Brytanii. W Londynie spędziła dwa lata, 
Czytaj dalej
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność nauczycielska. Od 2008 roku nauczycielka języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO.
Czytaj dalej
Jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła w 1999 roku na kierunku filologia polska. W roku 2000 uzyskała tytuł logopedy dyplomowanego w Pomagisterskim Studium Logopedycznym na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe Redakcja językowa tekstu na Wydziale Polonistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W Społecznej Szkole 
Czytaj dalej
Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik licznych szkoleń oraz warsztatów metodycznych dotyczących edukacji i pracy z uczniami. Od 2006 roku pracuje jako nauczyciel religii.Bardzo lubi pracę z dziećmi i chociaż sama stara się im przekazać wiele, to również wiele się od nich uczy. 
Czytaj dalej
Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego i Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe historii. Posiada stopień nauczyciela mianowanego. Od 7 lat pracuje w szkole jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Praca daje jej dużo satysfakcji. Jej zdaniem dobry nauczyciel to taki, który uczy, ale 
Czytaj dalej